Εγγραφές/Inscription/Registration

Εγγραφή έως 09 Φεβρουαρίου 2018

για τους/τις ομιλητές/τριες:

50 EUR γενική εγγραφή

20 EUR για φοιτητές/τριες, (προπτ. μτπτ. φ. & υποψ. Διδάκτορες/ισσες)

[με προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας κατά την διάρκεια της Biennale]


Εγγραφή έως 28 Φεβρουαρίου 2018:

50 EUR γενική εγγραφή

20 EUR για φοιτητές/τριες, (προπτ. μτπτ. φ. & υποψ. Διδάκτορες/ισσες)

[με προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας κατά την διάρκεια της Biennale]

Oι φοιτητές/τριες, (προπτ. μτπτ. φ. & υποψ. διδάκτορες/ισσες) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & οι εκπαιδευτικοί της Ρόδου έχουν δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής

Μετά την 1η  Μαρτίου:

70 EUR γενική εγγραφή

30 EUR για φοιτητές/τριες, (προπτ. μτπτ. φ. & υποψ. Διδάκτορες/ισσες)

[με προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας κατά την διάρκεια της Biennale]

Oι φοιτητές/τριες, (προπτ. μτπτ. φ. & υποψ. διδάκτορες/ισσες) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & οι εκπαιδευτικοί της Ρόδου έχουν δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής

Jusqu’au 9 Février

Pour les participants/es:

50 EUR inscription générale

20 EUR pour étudiants/es  (premier-deuxième cycle et doctorants/es)

[sur présentation de carte d’étudiant/e sur place]

Jusqu’au 28 Février:

50 EUR inscription générale

20 EUR pour étudiants/es  (premier-deuxième cycle et doctorants/es)

[sur présentation de carte d’étudiant/e sur place]

Après le 1er Mars:

70 EUR incription générale

30 EUR  étudiants/es  (premier-deuxième cycle et doctorants/es)

[sur présentation de carte d’étudiant/e sur place]​

Early Registration until  February 9th 2018:

For the speakers

50 EUR general registration

20 EUR for students (pregraduate, postgraduate  & Ph.D candidates

(ID must be presented onsite)

Early Registration until  February 28th 2018:

50 EUR general registration

20 EUR for students (pregraduate, postgraduate  & Ph.D candidates

(ID must be presented onsite)

Registration after March 1th 2018:

70 EUR general registration (until 30 January)

30 EUR for students (pre-graduate, postgraduate  & Ph.D candidates)

[ID must be presented onsite]