Στο Πανεπιστήμιο/At University

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος
είσοδος από το κτίριο Κλεόβουλος 
1, Av. Democratias, Rhodes
entrée du bâtiment Kleovoulos

1, Democratias Av., Rhodes
entrance from the Kleovoulos building

From the airport to the University of the Aegean: tracks