Μετα-συνεδριακά διεθνή εργαστήρια Μουσικής Παιδαγωγικής/International Post-Conference workshops in Music Pedagogy/ Post-conférence Ateliers internationaux de Pédagogie Musicale

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

For more information, see here

Pour plusieurs informations, voir ici