Επικοινωνία

lab-prapl-ph@aegean.gr

theod@rhodes.aegean.gr

Λεωφ. Δημοκρατίας 1- 85132 Ρόδος

Kτίριο 7ης Μαρτίου/Ισόγειο-Γρ. 22

τηλ. 22410-99001, 99060, 99150, 99189

 

Contact

lab-prapl-ph@aegean.gr

theod@rhodes.aegean.gr

1, Av. Democratias, Rhodes, 85132, Grèce

Βâtiment 7 Martiou /RDC- 22

Tél. + 0030 22410-99001, 99060, 99150, 99189

 

Contact

lab-prapl-ph@aegean.gr

theod@rhodes.aegean.gr

1, Democratias Av., Rhodes, 85131, Greece

Building 7 Martiou / GF – 22

Tel :+ 0030 22410-99001, 99060, 99150, 99189