Διαμονή/Accommodation/Logement

Διαμονή

Η Ρόδος διαθέτει μία ευρεία γκάμα ξενοδοχείων  με διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές

Έχουμε κάνει κράτηση δωματίων σε μερικά από αυτά τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου & τα οποία προσφέρουν ειδικές τιμές  για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην Biennale . Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται απευθείας από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στα παρακάτω ξενοδοχεία, με την παράλληλη ενημέρωση ότι ανήκουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες της Biennale

 

Where to Stay

Rhodes has wide range of hotels across all budget ranges. 


We have reserved rooms in several of these hotels near the area of the University of the Aegean. Bookings should be made by the Biennale’s attendees themeselves directly with the hotels informing them that they are attending the Biennale.

 

Logement
 
Rhodes offre une très grande variété d’hôtels pour tous les budgets et préférences
 
Pour votre séjour à Rhodes, nous avons réservé des chambres à une diversité d’hôtels, à des tarifs avantageux et pour des budgets différents, près de l’Université d’Egée. La réservation doit être faite directement par les personnes intéressées elles-mêmes,  qui devront informer qu’elles  appartiennent aux participants/es de la Biennale

 

The following hotels  provide  special rates for Biennale’s delegates:

Λίστα ξενοδοχείων στη Ρόδο:

List of Hotels in Rhodes:

Liste d’Hôtels à Rhodes:

List of Hotels in Rhodes

Φόρος Διαμονής (μη συμπεριλαμβανόμενος στην τιμή, ανά δωμ./ανά νύχτα ):

Ξενοδ. 1-2 αστέρων 0,50€
Ξενοδ. 3 αστέρων 1,50€
Ξενοδ. 4 αστέρων 3,00€
Ξενοδ. 5 αστέρων 4,00€

Government Tax (not included in price, per room/ per night):

Ηοtels 1-2 Stars, 0,50€

Hotels 3 Stars, 1,50€
Hotels 4 Stars 3,00€
Hotels 5 stars 4,00€

Impôt de séjour (pas inclus dans le prix, par chambre/nuit):

Ηôtels 1-2 étoiles, 0,50€

Ηôtels 3 étoiles, 1,50€
Ηôtels 4 étoiles 3,00€
Ηôtels 5 étoiles 4,00€