Έκθεση/Exposition/Exhibition

Στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, μπορείτε να επισκεφτείτε και τον 4ο κύκλο της Έκθεσης των “Φιλοσοφικών Αντικειμένων” στην Αίθουσα χορού στο Κτίριο Κλεόβουλος:

Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Απριλίου 16:00-20:30
Κυριακή 29 Απριλίου: 10:00-16:00

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την αφίσα & το φυλλάδιο της έκθεσης, πατήστε εδώ:

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=89

——————————————————————————-

In the framework of the 1st International Biennale on Practical Philosophy, you can also visit the 4th cycle of the Exhibition of “Philosophical Objects” in the Dance hall, Kleovoulos Building:

Friday 27 & Saturday 28 April: 16h00-20h30
Sunday 29 April: 10h00-16h00
 
For more information and for the poster & the program, click here:
——————————————————————————-
Dans le cadre de la 1ère Biennale Internationale de Philosophie Pratique, vous pouvez également visiter le 4ème cycle de l’exposition des “Objets Philosophiques” dans la salle de danse, bâtiment Kleovoulos:
 
Vendredi 27 et Samedi 28 Avril: 16h00-20h30
Dimanche 29 Avril: 10h00-16h00
 
Pour plusieurs informations, et pour l’affiche et le programme, cliquez ici: