Δελτίο Τύπου

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 1η Διεθνής Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», η οποία πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου, στις 27-29 Απριλίου 2018 υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνδιοργάνωση  […]

Program Draft

Στην κατηγορία: “Πρόγραμμα & Υλικό” θα βρείτε αναρτημένο το draft του προγράμματος της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 27-29 Απριλίου.    In the category: “Program & Material” you will find the program draft of the 1rst International Biennale on Practical Philosophy, Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, […]

Important deadlines/Délais importants/Σημαντικές προθεσμίες

Important deadlines: Abstracts submission: EXPIRED Notification of Presenters: EXPIRED Conference Presenters Registration: February 9, 2018 Conference Attendees  Early Registration: February 28, 2018   Délais importants: Soumission des propositions: EXPIRE Retour du comité scientifique aux auteurs /es: EXPIRE Inscription des Participants/tes: 9 Février 2018 Inscription à tarif préférentiel des congressistes:  28 Février 2018   Σημαντικές προθεσμίες: Υποβολή προτάσεων: […]

Παράταση προθεσμίας / Prolongation de la date limite / Extension of deadline

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου. Δεν θα υπάρξει επιπλέον παράταση. Για οδηγίες & πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, πατήστε εδώ: http://practphil-biennale.aegean.gr/guidelines/#1501929017686-a9826ed9-3800 http://practphil-biennale.aegean.gr/submission/   Nous vous informons que la date limite pour la soumission des propositions est prolongée jusqu’au 15 Décembre. Il n’y aura pas d’autre  prolongation. Pour le consignes & informations […]