Καλωσήρθατε στην

1η Διεθνή Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία στην Πράξη.

Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά»

Bienvenue à la

1ère Biennale Internationale

de Philosophie Pratique “Philosophie en praxis.

Le geste philosophique: engagements  politiques, éthiques, éducatifs, artistiques”

Welcome to the

1st International Biennale on Practical Philosophy. ‘‘Philosophy in Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educational, artistic engagements’’