Προθεσμία υποβολής προτάσεων/Deadline for proposals submission/La date limite pour la soumission des propositions

Σας υπενθυμίζουμε την προθεσμία υποβολής προτάσεων:

μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017 (23:59)

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ:

http://practphil-biennale.aegean.gr/importantdates/

 

We remind you of the deadline for proposals submission:

until 30th November 2017 (23h59)

For further information, click here:

http://practphil-biennale.aegean.gr/importantdates/

 

Nous vous rappelons la date limite pour la soumission des propositions:

jusqu’à 30 Novembre 2017 (23h59)

Pour plusieurs informations, cliquez ici:

http://practphil-biennale.aegean.gr/importantdates/