Παράταση προθεσμίας / Prolongation de la date limite / Extension of deadline

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου.

Δεν θα υπάρξει επιπλέον παράταση.

Για οδηγίες & πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, πατήστε εδώ:

http://practphil-biennale.aegean.gr/guidelines/#1501929017686-a9826ed9-3800

http://practphil-biennale.aegean.gr/submission/

 

Nous vous informons que la date limite pour la soumission des propositions est prolongée jusqu’au 15 Décembre.

Il n’y aura pas d’autre  prolongation.

Pour le consignes & informations sur la soumission des propositions, cliquez ici:

http://practphil-biennale.aegean.gr/guidelines/#1501929017754-1354737e-01f6

http://practphil-biennale.aegean.gr/submission/

 

We inform you that the deadline for proposals submission is extended until December 15th.

There will be no further extension.

For the guidelines & information about proposals submission, click here:

http://practphil-biennale.aegean.gr/guidelines/#1501929398474-75809b1c-6f21

http://practphil-biennale.aegean.gr/submission/